มุ่งมั่น คัดสรร และสร้างสรรค์ สินค้าคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

บริการปรับปรุงห้องปฎิบัติการ

เพื่อติดตั้งชุดฝึก , ชุดทดลอง หรือเครื่องจักร

บริการออกแบบติดตั้ง

ระบบวัดทางอุทกวิทยาแบบออนไลน์

บริการตรวจสอบเครื่องมือ

เครื่องมือวัดทุกชนิดและปรับแต่ง

_______________________________________________________________________________________________________________________________

กิจกรรม

แบรนด์สินค้า