เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน 2551 โดยทิมงานวิศวกรที่ชำนาญด้านการออกแบบ  ผลิต ติดตั้ง  และการขาย รวมถึงการบริการหลังการขาย ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุง และการพัฒนาการบริการให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

block1.jpg

block2.jpg

block3.jpgหน่วยงาน

บริการของเรา

บริการก่อสร้างและติดตั้งระบบการวัดทางอุทกวิทยาแบบ On-line
บริการซ่อมเครื่องมือวัดทุกชนิดและปรับแต่ง
บริการปรับปรุงห้องเพื่อติดตั้งชุดฝึก, ชุดทดลอง หรือเครื่องจักร

หน้าแรก

<-!-JAP9NTl-><-!-JAP8NTl->

หน่วยงานหรือสถานศึกษาใด ต้องการให้ ทางบริษัทฯ

จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สามารถแจ้งได้ที่

คุณชัยชาญ (ผู้จัดการฝ่ายขาย) โทร. 081-615-4959

คุณทรงฤทธิ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย) โทร. 081-445-4479

คุณวิจิตรา (ประสานงานฝ่ายขาย) โทร. 086-044-0949

credit.png